Oslo kommune, ved vann- og avløpsetaten (VAV), digitaliserer med RFID som informasjonsbærer for sine produkter som skal benyttes i prosjekt- og logistikksammenheng.

RFID er endel av IoT, og er en informasjonsbærer som kan benyttes på store som små gjenstander.

Løsningen bidrar til at VAV blir mer kostnadseffektiv, høyner presisjonen og benytter ulike løsninger for digitaliseringen.

I løsningen så inngår det sD2 logistics ved bruk av RFID på PDAer og truckterminaler. Noe som vil fjerne bruk av papir ved varemottak og ved plukk av varer på lager til prosjekt. I tillegg vil varetelling kunne gjøres med RFID. Potensielt kan man telle 100 varer i sekundet.

 • sD2 logistikk med RFID
 • sD2 smartphone (sD2 på
  Android/IOS)
 • APX tracker
 • Integrator – integrasjon
  mot Agresso og heisautomater fra Nordverk Norge AS
 • VISIOplanner for
  planlegging av prosjekter (endres til å kunne legge inn prosjekter ikke
  bare faste prod.linjer)
 • EDI
 • Daglig excel-import av
  prosjektunderlag til VISIOplanner
 • HW (Ikke avklart omfang,
  men antageligvis PDA og truck , etikettskriver, RFID-utstyr)

Leverandør er APX systems AS. Til hjemmeside