Blog Image

Tekno-nyheter

Blogger om teknologinyheter

Betrakter og kommenterer teknologiske nyvinninger

Leter du etter tingene dine?

Logistikkløsninger Posted on 23 Aug, 2018 11:11:16

Dette lar seg løse ved hjelp av gode rutiner og struktur, god og riktig merking og automatiserte arbeidsprosesser fra bestilling, varemottak, innlagring, plukk og utekspedering. Rett og slett gode og automatiserte rutiner som sparer tid, reduserer feil og øker kundetilfredshet!

Hver dag hele året så bruker ansatte i bedrifter timevis til å lete etter maskiner og utstyr som skal brukes i produksjon, til logistikkfunksjoner eller til å tilby kundene servicetjenester. I en artikkel fra NRK nyheter forteller de om hvordan Drammen sykehus ønsker seg en sporingsløsning for å skaffe seg en bedre oversikt over hvor de har rullestoler og annet utstyr. Eksempelet er ikke unikt. Konsekvensen for bedriftene som bruker mye tid til leting er misbruk av personalressurser, sløsing med tid og dårligere økonomi.

En annen konsekvens er en dårligere servicegrad til kundene. Med manglende oversikt over varelageret, hvor varene er lokalisert, så kan det være det gis beskjed om at varen må bestilles fordi den ikke er på lager. Sannheten er at du har den på lager men du vet ikke hvor. Kanskje taper du salget av den aktuelle varen eller påfører bedriften økte utgifter i form av at varen må sendes ekspress fra leverandør for å tilfredsstille kunden.

Hvordan kan man unngå dette?

Det handler om gode rutiner og struktur, god og riktig merking og automatiserte arbeidsprosesser fra bestilling, varemottak, innlagring, plukk og utekspedering. Rett og slett gode og automatiserte rutiner som sparer tid, reduserer feil og øker kundetilfredshet!

Varene må merkes, registreres både på vei inn og ut av en lokasjon. Dette kan gjøres på flere måter. Vi benytter GS1 sine globale standarder for riktig merking og var faktisk den første bedriften, i verden, som tok i bruk dagens GS1-128 merking i et automatisk miljø. Se video klipp her. Vanlig strekkodemerking kan kombineres med RFID, noe som gjør prosessene mer automatisk. RFID har noen opplagte fordeler som for eksempel leseavstand og hastighet, altså at mange, hundrevis, av merkede objekter kan leses samtidig, often uten at en gang tag / etikett er synlig.

I tillegg så kan man for utendørslagring benytte GPS for å knytte koordinater til individet/varen/objektet eller produktet. På denne måten reduseres tidsbruk ved plukking fra utelager drastisk samtidig som at du har full kontroll på hva du har på lager – også utendørs.

5 tips til hvordan du kan gå frem;

 1. Kartlegg egne rutiner og prosesser
 2. Finn hullene i prosessen
 3. Definere hvordan du kan tette hullene
  1. Kan være riktig merking
  2. Merker du ved mottak av varer inn til bedriften din?
 4. Sørg for riktig merking
 5. Hold orden på bevegelsene (sporing) av produktene dine
  1. «Last seen»
  2. Vet du hvor du har tingene dine nå?
  3. Etablere nødvendige rutiner
  4. Handlingene må registreres

Et godt råd er å ha fokus på arbeidsprosessene og ikke bare teknologi

Sjekkliste for å gå gjennom egne rutiner;

 • Hvem har ansvar for hvilke oppgaver?
 • Hvordan løser vi oppgavene?
 • Identifiser flaskehalsene (Når og hvor oppstår feil / avvik?)
 • Hva er årsaken til at vi bruker unødvendig mye tid på å finne varene?
  • Ett eller flere hull i prosessen?
  • Prosessen er ikke fullstendig?


Her kan du bli kjent med hva RFID er, og hva det kan brukes til.

IoT - Internet of Things Posted on 23 Aug, 2018 11:08:30

Her kan du bli kjent med hva RFID (Radio Frequency Identification) er, og hva det kan brukes til.

APX systems forklarer hva RFID kan benyttes til.
RFID (Radio Frequency Identification) får stadig nye bruksområder og brer om seg i stadig flere vertikaler. En RFID tag er en brikke/kort som kan være utformet som passive eller aktive brikker. Passive RFID brikker kan ta imot signaler, mens aktive RFID brikker både kan motta og sende signaler. Et eksempel på en AKTIV RFID brikke er bombrikken i bilen din som er BATTERIDREVET. Når bilen din passerer en bomstasjon leses brikken på stor avstand og i høy fart. En PASSIV brikke har IKKE batteri må tilføres energi fra en antenne som fanger den opp i «synsfeltet». Når en passiv RFID brikke «oppdages» i antennens synsfelt, tilføres den nok energi til at den kan svare eller avgi identiteten sin.

Du har sikkert også hørt begrepet «tag»? En tag er synonymt med en etikett (med innebygget RFID antenne) eller en «hard tag» som gjerne er en innkapslet (plastikk / gummi) enhet som kan ha mange forskjellige utforminger.

Det finnes også ulike teknologier i tilknytning til RFID, de vanligste er NFC (Near Field Communication) og UHF (Ultra High Frequency). Forskjellen her er i det alt vesentlige leseavstanden. NFC teknologien benyttes blant annet i adgangskort, der brukeren må legge adgangskortet inntil en leser for å komme inn en dør, altså svært kort leseavstand. UHF derimot, tillater større avstand, faktisk inntil 40-50 meter under optimale forhold.

RFID har dessuten også den fordel at RFID tags kan leses veldig raskt, faktisk flere hundre UNIKE enheter i sekundet UTEN at tag / etikett behøver å være synlig for antennen så lenge den ikke kommer i direkte kontakt med metall eller vann.

RFID har altså den fordelen at brikken må være synlig, kan leses på stor avstand og i stor fart samtidig som at presisjonsnivået er veldig nær 100 %.

Det er videre verdt å nevne at RFID har fokus på det unike individet, altså kunne skille på produkter som forøvrig er helt like, gjennom at hvert enkelt individ har sin helt unike identitet.

RFID brikken har et innebygget lagringsområde, det betyr at det kan lagres informasjon på selve brikken som kan leses av direkte med en RFID leser (håndholdt eller stasjonær) Imidlertid er det ikke å anbefale at det lagres informasjon på selve brikken, men at brikkens identitet (ID) er koblet til en database, slik at kun de brukerne som er ment å ha tilgang til informasjon faktisk får det, gjennom oppslag til database. Dette er vanlig og anbefalt praksis.

I produksjonssammenheng kan for eksempel RFID benyttes til å starte eller stoppe en prosess langs en produksjonslinje. Dette gjøres ved å etablere lesepunkter langs linjen, der hvert lesepunkt kan ha forskjellige oppgaver; gi beskjed til neste «stasjon» om hvilken ordre / enhet som kommer og hvilken behandling den skal ha, ta opp informasjon fra produksjonen og videresende informasjon til et annet system (temperatur, status, fuktighet osv.)

RFID har etterhvert veldig mange bruksområder, så som logistikk, produksjon, retail, sykehus osv.

For eksempel i logistikk vil implementering av RFID, gjerne i kombinasjon med standard strekkode og tekst, bety mer automatisert varemottak, lagerlegging, lagertelling (mye høyere presisjon enn manuell telling eller skanning av strekkode), flytting av varer (for eksempel med portalløsninger mellom forskjellige lagre), plukk og utekspedering. RFID kan også utmerket godt kombineres med GPS, for eksempel i forbindelse med utelagring, der utfordringene ofte er å finne igjen et objekt som typisk kan ta veldig lang tid eller i verste fall ansees som «borte». Ved å kombinere RFID og GPS vil en oppleve at både den unike ID, en til objektet og GPS koordinater samles, slik at brukeren kan følge et kart helt frem til det unike objektet. Dette betyr langt mindre tidsbruk, mindre svinn og kanskje til og med lavere lagerbeholdning som igjen betyr mindre kapitalbinding.

Et tredje eksempel der RFID er fornuftig anvendt er miljøer der man ønsker å full sporing på objekter / gjenstander, for eksempel i museer. RFID merkede objekter vil her «fotfølges» gjennom at de ved forflytning, for eksempel gjennom rom eller etasjer, leses av automatisk. Resultatet er at man til enhver tid vet hvor objektet befinner seg ut fra hvor de ble sett sist (siste passerte antenne). Alt sammen uten at brukeren behøver å aktivt skanne – litt på samme måte som eksempelet med bombrikken over. Samtidig er det også mulig å trekke ut rapporter som viser hvor mange ganger et objekt er flyttet, hvor lenge et objekt har ligget på en lokasjon osv.

Et siste eksempel er fra klesbutikken. Mange har sikkert hatt sommerjobb i en butikk og vært med på varetelling. Varetelling er en møysommelig prosess som tar lang tid og oftest er nøyaktighetsgraden mellom 60-70 %, det betyr i praksis ikke særlig god kontroll på beholdning. Med RFID merking av klærne i butikken og kanskje til og med lageret på bakrommet, gjøres varetelling til en lek som gjøres unna på minutter med et presisjonsnivå i nærheten av 100 % – det betyr spart tid og nær full kontroll på beholdning. Videre kan RFID benyttes i kassapunktet, der varene som kunden skal betale for leses automatisk på disken og overføres til kasse, samtidig som at beholdningen reduseres tilsvarende.
Les mer på www.apx-systems.comOslo kommune med IoT

IoT - Internet of Things Posted on 04 Oct, 2017 20:08:40

Oslo kommune, ved vann- og avløpsetaten (VAV), digitaliserer med RFID som informasjonsbærer for sine produkter som skal benyttes i prosjekt- og logistikksammenheng.

RFID er endel av IoT, og er en informasjonsbærer som kan benyttes på store som små gjenstander.

Løsningen bidrar til at VAV blir mer kostnadseffektiv, høyner presisjonen og benytter ulike løsninger for digitaliseringen.

I løsningen så inngår det sD2 logistics ved bruk av RFID på PDAer og truckterminaler. Noe som vil fjerne bruk av papir ved varemottak og ved plukk av varer på lager til prosjekt. I tillegg vil varetelling kunne gjøres med RFID. Potensielt kan man telle 100 varer i sekundet.

 • sD2 logistikk med RFID
 • sD2 smartphone (sD2 på
  Android/IOS)
 • APX tracker
 • Integrator – integrasjon
  mot Agresso og heisautomater fra Nordverk Norge AS
 • VISIOplanner for
  planlegging av prosjekter (endres til å kunne legge inn prosjekter ikke
  bare faste prod.linjer)
 • EDI
 • Daglig excel-import av
  prosjektunderlag til VISIOplanner
 • HW (Ikke avklart omfang,
  men antageligvis PDA og truck , etikettskriver, RFID-utstyr)

Leverandør er APX systems AS. Til hjemmeside